График за работа на НТПП за м. април 2018 г.

Уважаеми колеги,

Представяме на вниманието Ви графика за работа на Националния телефон за правна помощ за м. април 2018 г.

Заявленията за свободни дни за дежурства за м. май 2018 г. ще се приемат най-късно до 20 април вкл. 

НБПП