Списък на избраните адвокати за изпълнение на проект

СПИСЪК на избраните адвокати от проведения конкурс за подбор на адвокати за нуждите на Споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключено между Европейската комисия и Министерството на вътрешните работи по проект HOME/AMIF/AG/EMAS/0046 „По-нататъшно укрепване на националния капацитет на Република България в областта на убежището и миграцията“, осъществяван в партньорство между Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет и Националното бюро за правна помощ.