Списък на допуснати до участие в конкурс в НБПП

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността "Главен експерт" в Дирекция "Правна помощ" в Национално бюро за правна помощ.

НБПП