Обява за конкурс за адвокати за работа по проект

Националното бюро за правна помощ започна изпълнението на споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП), сключено между Европейската комисия и Министерството на вътрешните работи (МВР) по проект HOME/AMIF/AG/EMAS/0046 „По-нататъшно укрепване на националния капацитет на Р България в областта на убежището и миграцията“, осъществяван в партньорство между Държавната агенция за бежанците при Министерския свет и Националното бюро за правна помощ.
В рамките на проекта адвокати от Софийската адвокатска колеги, Адвокатска колегия Сливен и Адвокатска колегия Хасково, вписани в Националния регистър за правна помощ, ще предоставят правна помощ на лица, търсещи международна закрила по реда на Закона за убежището и бежанците в рамките на административната процедура пред Държавата агенция за бежанците при Министерския съвет.
Правната помощ ще бъде предоставяна в съответните териториални поделения на Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет.
Проектът е със срок до 31.01.2019 г. и е на стойност 80 000 евро.

Обявление