Обява за конкурс

НАЦИОНАЛНО БЮРО ЗА ПРАВНА ПОМОЩ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВEН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНА ПОМОЩ“

Краен срок за подаване на документи: 05.02.2018 г., 16:30 ч.