Актуализиране на Националният регистър за правна помощ

Решения за актуализация на Националният регистър за правна помощ , взети на заседание на НБПП, проведено на 14.12.2017 г.