СЪОБЩЕНИЕ ЗА АДВОКАТИТЕ ИЗБРАНИ ЗА РАБОТА НА НТПП

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Моля, да подадете заявления за свободни дати за дежурства за месец януари 2018 г. до 20 декември 2017 г.