СЪОБЩЕНИЕ - КОНКУРС ЗА РАБОТА НА НТПП

 

Списък на класираните кандидати от конкурс за работата на НТПП през 2018-2019 година.