Заседание на Национално бюро за правна помощ

Дневен ред на заседанието на НБПП, което ще се проведе на 14 декември 2017 г. от 13:00 ч.

НБПП