ОБЯВА ЗА СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ

НАЦИОНАЛНО БЮРО ЗА ПРАВНА ПОМОЩ ОБЯВЯВА КОНКУРСИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ В ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНА ПОМОЩ“ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ:

Краен срок за подаване на документи: 16.11.2017 г. , 16:30 часа

ФОРМУЛЯРИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

Заявление - Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС