Новина за вписаните в НРПП адвокати

Уведомяваме всички вписани в НРПП адвокати, че следва да попълнят образец на заявление за конкретизиране на правната сфера в която желаят да работят. Заявлението, трябва да се подаде в съответната Адвокатска колегия.