НОВИНА ЗА РЕГИОНАЛНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ

УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ, ЧЕ

МОЛБАТА-ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 30Ж ОТ ЗАКОНА ЗА ПРАВНАТА ПОМОЩ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВНА ПОМОЩ ЗА КОНСУЛТАЦИЯ В РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТИРАНЕ Е ПРЕИМЕНУВАНА И АКТУАЛИЗИРАНА .

МОЛЯ, В БЪДЕЩЕ ДА ПОЛЗВАТЕ НОВИЯ ОБРАЗЕЦ.