Актуализация на Националният регистър за правна помощ

Решения за актуализация на Националният регистър за правна помощ , взети на заседание на НБПП, проведено на 28.09.2017 г.

НБПП