Заседание на Национално бюро за правна помощ

Дневен ред на заседанието на НБПП, което ще се проведе на 28 септември 2017 г. от 16:00 часа.

НБПП