Откриване на проект "Стратегически реформи в Националното бюро за правна помощ"

На 04.09.2017г. се проведе откриваща конференция по Проект "Стратегически реформи в Националното бюро за правна помощ", изпълняван от НБПП. Проектът е финансиран от Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

На конференцията присъстваха зам. министърът на правосъдието - г-жа. Десислава Ахладова, Председателя на Висшият адвокатски съвет, членове на Висшия съдебен съвет, адвокати от софийската адвокатска колегия, членове на Съюзът на юристите в България, представители на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", служители на НБПП и представители на неправителствени организации.

Конференцията бе открита от Председателя на управителния съвет на  Центъра за обучение на адвокати "Кръстьо Цончев" - адв. Йордан Йорданов и от зам. министър - Десислава Ахладова.

Председателят на Националното бюро за правна помощ - Елена Чернева - Маркова запозна присъстващите с развитието на НБПП през годините, очертавайки основните промени в Бюрото от неговото създаване до ден-днешен, както и  специфичните цели и конкретните дейности по Проект "Стратегически реформи в Националното бюро за правна помощ".

 

Снимки: 1, 2, 3, 4, 5