Списък на допуснатите/недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността "Юрисконсулт" в дирекция "Административно-финансова"

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ/НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЮРИСКОНСУЛТ“ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ФИНАНСОВА“ , може да видите тук