Конкурс за незаета длъжност в НБПП

Национално бюро за правна помощ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността "юрисконсулт" в дирекция "Административно-финансова".

Обявление 

Формуляри за кандидатстване:

Декларация по чл. 17, ал. 1, т. 1 НПКДС

Заявление

Краен срок за подаване на документи: 21.08.2017 г. , 16:30 часа