Актуализация на Националният регистър за правна помощ

Решения за актуализация на Националният регистър за правна помощ, взети на заседание на НБПП, проведено на 02.06.2017 г.

НБПП