Заседание на НБПП

Дневен ред на заседанието на НБПП, което ще се проведе на 23 март 2017 г. от 1000часа.

НБПП