Актуализация на Националният регистър за правна помощ

Решения за актуализация на Националният регистър за правна помощ, взети на заседание на НБПП, проведено на 26.01.2017 г.

НБПП