Заседание на НБПП

Дневен ред на заседанието на НБПП, което ще се проведе на 26 януари 2017 г. от 1400часа.

НБПП