Провеждане на регулярна среща на председатели на АС и ръководството на НБПП

НБПП