Актуализация на Националния регистър за правна помощ

Решения за актуализация на Националния регистър за правна помощ, взети на заседание на НБПП, проведено на 30.09.2016 г.