Актуализация на Националния регистър за правна помощ

Решения за актуализация на Националния регистър за правна помощ, взети на заседание на НБПП, проведено на 17.12.2015 г.