Заседание на НБПП

Дневен ред на заседанието на НБПП, което ще се проведе на 30 септември 2016 г. от 1000часа.

НБПП