Актуализация на Националния регистър на правна помощ

Решения за актуализация на Националния регистър за правна помощ, взети на заседание на НБПП проведено на 10 юни 2016 г.