Заседание на НБПП

Дневен ред на заседанието на НБПП, което ще се проведе на 10 юни 2016 г. от 1600часа.

НБПП