Актуализация на НРПП

Решения за Актуализация на Националния регистър за правна помощ,  взети на заседание на НБПП от 28 март 2016 г.