Заседание на НБПП

Дневен ред на заседанието на НБПП, което ще се проведе на 28 март 2016 г. от 1100часа.

НБПП