СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ ЮРИСКОНСУЛТ

СПИСЪК


за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността

Юрисконсулт

в дирекция „Правна помощ”

в Национално бюро за правна помощ

СПИСЪКА НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНИДАТИ МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК.