Заключителна конференция по проект за първична правна помощ

На 06.11.2015 г. в гр. София се проведе заключителната конференция по повод успешното приключване на предефиниран проект № 4 "Подобряване на достъпа на уязвими групи до правна помощ чрез въвеждане на пилотен проект за "гореща линия за първична правна помощ" и регионални центрове за консултиране“, финансиран от НФМ 2009-2014.

Събитието представи постиженията на екипа на НБПП и АК в София, Сливен и Видин, където пилотно бяха апробирани услуги в подкрепа достъпа до правосъдие на представители на уязвими социални групи. За период от две години на Националния телефон за първична правна помощ заедно с Центровете за правна помощ във Видин и Сливен са предоставени над 9000 консултации най-често по социални въпроси и проблеми, свързани с отпускане на помощи, издръжка на деца, задължения към Топлофикация, събиране на вземания и ТЕЛК.