На вниманието на Адвокатските колегии

Уважаеми колеги,

По спешност, до 11то число на месец декември 2015 г., трябва да изпратите всички налични отчети в НБПП.

ЕЛЕНА ЧЕРНЕВА-МАРКОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НБПП