НА ВНИМАНИЕТО НА АДВОКАТИТЕ РАБОТЕЩИ НА НТПП

Уважеми колеги,

Поради приключване на проекта по НФМ, Ви уведомявам, че следва да преставите отчетите си за работа през месец ноември 2015 г., както и за предходни месеци, най късно до 20.11.2015 г.

Вилма Василева
ръководител гореща телефонна линия