Актуализация на Националния регистър за правна помощ

Решения за актуализация на Националния регистър за правна помощ, взети на заседание на НБПП от 30 септември 2015 г.