Заседание на Национално бюро за правна помощ

Дневен ред на заседанието на НБПП, което ще се проведе на 30 септември 2015 г. от 10:30 часа.

НБПП