Заседание на НБПП

Дневен ред на заседанието на НБПП, което ще се проведе на 01 юни 2015 г. от 1100часа.

НБПП