Заседание на НБПП

Дневен ред на заседанието на НБПП, което ще се проведе на 19 февруари 2015 г. от 1300часа.

НБПП