Съобщение!

Уважаеми колеги,

Националното бюро за правна помощ, въпреки  създаваните от Бисофт ЕООД затруднения продължава да обработва постъпващите отчети, както и своевременно да заплаща положения от Вас труд в рамките на отпускания месечен лимит от бюджета за правна помощ.

На 17 октомври тази година Бисофт ЕООД едностранно наложи неприемливи за бюрото Общи правила за ползване на Софтуерна Система “Правна помощ“.

НБПП като колективен орган на свое заседание взе единодушно решение, с което счита за недопустимо и противоречащо на националната и европейска практика ултимативното и едностранно изменение на съществуващия договор чрез  налагане на нови неравноправни клаузи под формата на Общи условия за ползване Софтуерна Система “Правна помощ“.

В продължение на дълги години  ние сме доказали, че работим изключително ползотворно с Българската Адвокатура и поради това категорично не можем да се съгласим с разпространяваните в публичното пространство негативни твърдения за дейността на НБПП.

Екипът на Национално бюро за правна помощ Ви пожелава успех във Вашата високоотговорна и благородна професия!