НА ВНИМАНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА АДВОКАТСКИТЕ КОЛЕГИИ!

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

                Във връзка с приключване на финансовата година в края на месец декември и с оглед своевременното обработване и заплащане на адвокатските отчети, се обръщаме към Вас с молба да изпращате обработените от Вас отчети в Национално бюро за правна помощ най-късно в срок до 10.12.14 г.