Заседание на НБПП

Дневен ред на заседанието на НБПП, което ще се проведе на 06 ноември 2014 г. от 1100часа.

НБПП