На вниманието на адвокатите, работещи на Горещата телефонна линия

Уважаеми колеги,

Моля тези от Вас, които са работили на Горещата телефонна линия през месец октомври, да си подадат своевременно отчетите за дежурствата в срок до 3 ноември 2014 г.

 

Вилма Василева

Ръководител ГТЛ