Заседание на НБПП

Дневен ред на заседанието на НБПП, което ще се проведе на 25 септември от 14 ч. 

НБПП