Нов график за работа на НТПП за м. септември 2014 г.

Уважаеми колеги,

Представяме на вниманието Ви изцяло нов график за работа на НТПП до 19 септември 2014 г.

 

Вилма Василева

Ръководител Гореща телефонна линия