Допълнение към графика за работа на НТПП за м. август 2014 г.

Уважаеми колеги,

Представяме на вниманието Ви допълнение към графика за работа на НТПП за м. август 2014 г. за периода 21-31 август.

 

Вилма Василева

Ръководител Гореща телефонна линия