Работна визита в Норвегия

Български експерти от Национално бюро за правна помощ, Висш адвокатски съвет и Институт „Отворено общество” участваха в двуднево работно посещение в Норвегия. Визитата се състоя в периода 9-10 септември, 2013г. Посещението бе проведено в изпълнение на проект „Подобряване на достъпа на уязвими групи до правна помощ чрез въвеждане на пилотен проект за   "гореща линия за първична правна помощ"   и регионални центрове за консултиране ”. Проектът се финансира в рамките на Норвежки финансов механизъм (BG14).

Основната цел на посещението бе да се осигури поле за размяна на опит и знания в областта на децентрализираните услуги за предоставяне на правна помощ . В центъра на визитата бе още темата за адекватно осигуряване на достъп до правосъдие на социално непревилигировани групи от населението.

Във визитата взеха участие ръководителите на Горещият телефон за правна помощ и двата регионални Центъра за правна помощ в Сливен и Видин. Техен приоритет бе да се запознаят в детайли със системата за предоставяне на правна помощ в Норвегия. Така експертите ще гарантират, че добрите практики от Норвегия ще бъдат разпознати при предоставяне на пилотните услуги, които ще бъдат въведени в България в следващите 12 месеца.

 

Българската делегация посети норвежкият орган по гражданските дела където г-жа Венче Бьорланд – ръководител на отдела за правна помощ – представи съществуващата там дуална система. Следваща спирка на българските делегати бе Акешхус (област в Норвегия) и Осло, където те се срещнаха с местният губернатор. На срещата делегатите имаха възможност да се запознаят с това как е структурирана системата за правна помощ на общинско ниво. В рамките на посещението българските експерти успяха да се срещнат със студенти от университета в Осло, които управляват неправителствена организация (“JUSS BUSS”) действаща като правна клиника. Мисията на организацията е да помага на лица, които не отговарят на критериите за получаване на безплатна правна помощ, включително мигранти, бежанци и бездомни хора.

Посещението играе ролята на отправна точка за бъдещо партньорство между двете структури за правна помощ в България и Норвегия. Българските експерти се надяват, че визитата ще послужи като мост за размяна на добри практики и опит и при организирането на бъдещата кръгла маса. Кръглата маса , организирана от Национално бюро за правна помощ в партньорство със Съвета на Европа ще се реализира през пролетта на 2014г. Очаква се за реализиране на кръглата маса да допринесат и видни юристи от Норвегия.