На вниманието на Адвокатските съвети

Уважамени колеги,

моля при определяне на адвокати за осъществяване на служебни защити да ползвате публикувания по-долу образец на уведомително писмо.

образец на уведомително писмо с допълнения

НБПП