На вниманието на адвокатите, работещи на НТПП

Уважаеми  колеги,

Напомняме  ви, че срока на изпълнявания проект „Подобряване на достъпа на уязвими групи до правна помощ чрез въвеждане на пилотен проект за „гореща линия за първична правна помощ” и регионални центрове за консултиране” изтича на 20.08.2014 г.

 В тази връзка моля заявленията  за включване в графика  на Националния телефон за правна помощ за месец август  да бъдат съобразени с крайната дата на проекта.

С оглед своевременното плащане всичките  адвокати, работещи на Националния телефон за правна помощ следва да представят  отчети за предходните месеци до 5 август 2014 г.

Вилма Василева
Ръководител Гореща телефонна линия