Покана за участие в обучение

Уважаеми колеги,

Фондация "Асоциация Анимус", съвместно с холандския Хелзинкски комитет организира обучине за адвокати, които имат интерес да работят по дела, свързани с трафик на хора, като защитават интересите и правата на жертвите.

Обучението ще се проведе в последната седмица на м. октомври 2014 г. от експерти юристи в областта на трафика на хора и човешките права.

В обучението могат да се включат адвокати, които са вписани в Националния регистър за правна помощ.

За да заявите участие Вие трябва да попълните приложения въпросник и да изпратите CV в срок до 30 юли на адреса, посочен във въпросника.

НБПП