Допуснати и недопуснати кандидати за длъжността "главен експерт"

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността "главен експерт" в Национално бюро за првна помощ.