График за работата на НТПП за м. ноември 2018 г.

График за м. ноември за работа по проект „По-нататъшно укрепване на националния капацитет на Република България в областта на убежището и миграцията“

Актуализиране на Националния регистър за правна помощ

График за работата по проект „По-нататъшно укрепване на националния капацитет на Република България в областта на убежището и миграцията“ за м. октомври 2018 г.

График за работа на НТПП за м. октомври 2018 г.

Заседание на НБПП

График за работа на НТПП за м. септември 2018 г.

График за работата по проект „По-нататъшно укрепване на националния капацитет на Република България в областта на убежището и миграцията“ за м. септември 2018 г.

График за работа на НТПП за м. август 2018 г.

На вниманието на адвокатите, работещи по Споразумение по проект „По-нататъшно укрепване на националния капацитет на Република България в областта на убежището и миграцията“

Актуализиране на НРПП

Дневен ред на заседание на НБПП

График за работа на НТПП за м. юли 2018 г.

На вниманието на адвокатите, работещи по Споразумение по проект „По-нататъшно укрепване на националния капацитет на Република България в областта на убежището и миграцията“

На вниманието на адвокатите, работещи по Споразумение по проект „По-нататъшно укрепване на националния капацитет на Република България в областта на убежището и миграцията“

График за работа на НТПП за м. юни 2018 г.

На вниманието на адвокатите, избрани за работа по проект „По-нататъшно укрепване на националния капацитет на Република България в областта на убежището и миграцията“

График за работа на НТПП за м. май 2018 г.

Актуализиране на НРПП

Актуализиране на НРПП