Информация за адвокатските съвети и служебните адвокати

КОНКУРС ЗА АДВОКАТИ

Заседание на НБПП

График за работата на НТПП за м. ноември 2019 г.

Информация за адвокатските съвети и служебните адвокати

График за работата на НТПП за м. октомври 2019 г.

Заседание на НБПП

График за работата на НТПП за м. септември 2019 г.

График за работата на НТПП за м. август 2019 г.